Företagskommunikation

Tack vare min förmåga som skribent och en gedigen översättningserfarenhet inom området management och personalfrågor översätter jag tydligt och fackmässigt både dina interna dokument och din externa kommunikation (för tryck eller webb).

Att kommunicera på rätt sätt är en stor utmaning för alla företag, särskilt när de vänder sig till mångkulturella målgrupper. För att undvika eventuella misstag bör du anförtro ditt material till en professionell översättare som kan anpassa ditt budskap och förmedla det till din målgrupp, så att du säkert får önskat resultat.

Exempel på översättningar:

 • Power Point-presentationer; interna, strategiska, kommersiella presentationer, osv.
 • Årsredovisning, CSR-rapport, förvaltningsberättelser, årsredovisning, analysdokument.
 • Pressmeddelanden
 • Upphandlingsdokument
 • Strategiska dokument (yrkesregler, policy för hållbar utveckling,utvecklingsplaner).
 • Företagstidningar
 • Webbinnehåll (webbsida, intranät)
 • Kravspecifikationer
 • Företagspolicy
 • Stagdar
 • Grafiska profil
 • Integritetspolicy
 • Protokoll
 • Nyhetsbrev
 • HR, arbetsbeskrivningar, ledningsdokument
 • Utbildningsmaterial
 • Interna medarbetarundersökningar årliga bedömningar
 • Interna regler
 • Utnämningsannonser
 • Scripts
 • Journals,
 • Leaflets,
 • Brochures
 • Catalogues
 • Etc.

Andra tjänster

Juridisk översättning
Redaktionellt innehåll
Kontakta mig