Nicolas MARIE

Jag är en översättare med franska som modersmål med mer än 20 års erfarenhet och erbjuder professionella översättningstjänster från engelska, svenska och spanska i förhållande till era kommunikationsbehov på franska. Jag har en examen i juridisk översättning och håller mitt specialområde levande genom att fortbilda mig och ständigt hålla mig informerad om nyheter inom fältet.

När du väljer att anlita mig får du ett garanterat professionellt samarbete eftersom jag är både seriös och noggrann. Jag är för övrigt medlem i SFT (det franska facköversättarförbundet) och följer deras uppförandekod , UNETICA (ung. Riksförbundet för expertöversättare och tolkar för hovrätterna) och SFÖ (Sveriges Facköversättarförbund).

  • Professionell
  • Snabb
  • Känsla för detaljer
  • Klar och tydlig stil
  • Punktlig
  • Håller på sekretessen

Jag är också auktoriserad translator och anlitas som expert vid Rennes hovrätt för engelska och svenska.

Cour de cassation (högsta domstolen) • Cour d’appel (hovrätt)

Jag är yrkesutbildad översättare och brinner för mitt arbete som jag har utfört i mer än 20 år. Efter att ha läst spansk språk- och litteraturvetenskap vid Université Catholique de l’Ouest och med en examen i juridisk och ekonomisk översättning i bagaget, fick jag praktiska yrkeskunskaper på en översättningsbyrå i London där jag stannade i ett och ett halvt år. När jag kom tillbaka till Frankrike utbildade jag mig till tolk och var sedan anställd som översättare och tolk inom byggbranschen.

Efter min universitetsutbildning och denna första yrkeserfarenhet inom ett mycket tekniskt område började jag som frilansöversättare år 2000. Under mina första år i branschen breddade jag min erfarenhet av teknisk översättning (bygg och anläggning, fordon, industrimaskiner) vid sidan av juridisk översättning och affärsöversättning.

Jag har alltid haft ett starkt intresse för Skandinavien, och 2001 började jag lära mig svenska som jag också översätter ifrån yrkesmässigt sedan 2012. Fortbildning en viktig investering för mig för att hålla mig i framkant inom ett yrke som hela tiden förändras. Jag utvecklar ständigt min kompetens och under de senaste åren har jag satsat på redaktionell kvalitet och på det juridiska området. För att ytterligare fördjupa mina kunskaper i engelsk juridik (common law) påbörjade jag 2017 en längre yrkesutbildning i engelsk juridisk översättning.

I dag översätter jag främst juridiska dokument och företagskommunikation. Eftersom jag tycker om kreativ översättning tar jag mig också an projekt inom förlags- och kommunikationsbranschen, där min förmåga som skribent sätts på prov.

Min
yrkesbana

Kontakta mig