Juridisk översättning

Mitt favoritområde är affärs- och bolagsrätt: anförtro dina dokument till en specialist som klarar av att översätta dem korrekt.

Som auktoriserad translator (expert vid Rennes hovrätt) arbetar jag även inom områdena straffrätt, immigrationsrätt, familjerätt och förvaltningsrätt.

Tack vare min tidigare erfarenhet av teknisk översättning kan jag även enkelt hantera dina mer komplexa ärenden, där tekniska aspekter blandas med juridik.

Exempel på översättningar:

 • Avtal
 • Samförståndsavtal
 • Personuppgiftspolicy
 • GDPD
 • Skiljedom
 • Rättegångshandlingar
 • Domstolsbeslut
 • Officiella handlingar
 • Intyg, diplom…
 • Allmänna villkor
 • Garantier
 • Upphandlingsdokument
 • Fullmakt
 • Käromål/Svaromål
 • Ansöka om rättslig hjälp
 • Äktenskapsförord, vigsel intyg
 • Personbevis…
 • Bolagsordning
 • Registreringsbevis
 • Expertutlåtande
 • Protokoll
 • Stämning
 • Affidavits
 • Testamente
 • Administrativa dokument (skatter, försäkring, m.m.)…

Andra tjänster

Företagskommunikation
Redaktionellt innehåll
Kontakta mig