Redaktionellt innehåll

Eftersom kvaliteten på ditt innehåll återspeglar din image bör du anförtro ditt skriftliga material till en erfaren skribent som kan få läsaren att glömma att det är översatt. Jag strävar efter att förmedla ditt budskap för att på bästa sätt marknadsföra dina produkter eller din image till den fransktalande målgruppen. Jag kan konsten och vet hur jag ska använda mina verktyg: ordvalet, den rätta tonen, ett visst mått av kulturell anpassning och en touch av kreativitet.

Jag tar avstamp i dina skrivanvisningar (brief, stilguide, företagets egen terminologi, sökord för SEO osv.) och finjusterar din text så att den går hem hos dina fransktalande läsare, samtidigt som jag inkluderar mitt perspektiv på den lokala marknaden.

Exempel på översättningar:

 • Pressmeddelanden,
 • Broschyrer,
 • Copy,
 • Samlarböcker och samlarhäften
 • Osv
 • Marknadsföringsmaterial,
 • Tematiska artiklar,
 • Blogginlägg (tryck och webb),
 • Undertexter (företagsvideo)
 • Osv
 • Webbsidor,
 • Rapporter,
 • Redogörelser,
 • Osv

Översättning för förlagsbranschen och litterär översättning

Jag arbetar också för förlagsbranschen och översätter redaktionellt innehåll av hög kvalitet, främst från spanska till franska, för samlarböcker och samlarhäften (bilar, militärfordon, historia, film, astronomi, tecknade serier osv.)

Sedan 2019 medverkar jag dessutom i Svenska Institutet i Paris litterära översättarseminarium, där jag deltar i ett kollektivt översättningsarbete under ledning av Elena Balzamo, som varje år resulterar i att ett verk av en svensk författare ges ut i Frankrike (2020: Bli som folk, Stina Stoor; 2021: Cirkulation, Magnus Florin, 2022: Verklighet till döds, Harry Martinson).

Andra tjänster

Företagskommunikation
Juridisk översättning
Kontakta mig